Ta śpisko kraina

Frydman, Poľsko

1.
Ta śpisko kraina, Frydmańsko dziedzina,
tu ociec i matka som.
Stela nase drogi, i grób ojcóf drogi,
tu jest nas rodzinny dom.

Refr.:
[:Kochome cie śpisko ziymio,
cy my tu, cy tam dziś som.
Stela nase drogi i grób ojcóf drogi,
tu jes nas rodzinny dom.:]

2.
Tu słychać z kościoła, kiedy dzwon nos woło,
rano cy wiecór na mse,
tu som śićka radzi, ze zyjom w gromadzie,
nawzajym sanujom sie.

3.
I choć juz niejedyn, wyjechoł za chlebym,
dom ojcóf w sercu swym mo
a kiedy po rokaf, wróci sie ze świata,
matka go w progu wito.

Refr.:
[:A pamiynć o Frydmanie,
jes tam dzie myśmy som,
pamiyntome gware, ojcóf nasyf wiare,
bo to nas rodzinny dom.:]


(fonetický prepis
Ta śpisko kraina

1.
Ta śpisko kraina, Frydmańsko džiedžina,
tu očiec i matka som.
Steľa nase drogi, i grób ojcóf drogi,
tu jest nas rodžinny dom.

Refr.:
[:Kochome čie śpisko žymio,
cy my tu, cy tam džiś som.
Steľa nase drogi i grób ojcóf drogi,
tu jes nas rodžinny dom.:]

2.
Tu słychać z kośčioła, kiedy dzwon nos woło,
rano cy wiecór na mse,
tu som śićka radži, ze zyjom w gromadžie,
nawzajym sanujom šie.

3.
I choć juz ňiejedyn, wyjechoł za chľebym,
dom ojcóf w sercu swym mo.
A kiedy po rokaf, wróči šie ze świata,
matka go w progu wito.

Refr.:
[: A pamiynć o Frydmaňie,
jes tam džie myśmy som,
pamiyntome gware, ojcóf nasyf wiare,
bo to nas rodžinny dom.:]