Nasa mlodo jak sosna

Łapsze Wyżne, Poľsko, Zamagurie

1.
[:Nasa młodo jak sosna,:]
[:dzie ześ tako wyrosła.:]

2.
[:W kowolowym gródecku,:]
[:pod słodkom jabłoneckom.:]