Mojki

Łapsze Wyżne, Poľsko, Zamagurie

1.
We Wyśnif Łapsof taki zwyk majom,
chłopcy dzyfcyntom moje stawiają.
[:Hej, moje, moje zielone moje,
to to dźyfcontko musi być moje.:]

2.
Wyźryj ze se dźyfce wyźryj do siyni
jak ci się piyknie mojek zielyni.
[:Hej, moje, moje zielone moje,
to to dźyfcontko musi być moje.:]