Jo dziywecka ze Spisa

Niedzica, Poľsko

1.
[: Jo dziywecka ze Spisa,
jo mom wsićko, co mi trza.:]
[:Ej, na co mi je, na co chłopiec młody,
kied jo mom ze sobom doś roboty.:]

2.
[:Jo mom wsićko, co jo wcym,
do roboty sie garnym.:]
[:Ej, na co mi je, na co chłopiec młody,
kied jo mom ze sobom doś roboty.:]

3.
[:Nicego sie nie bojym
i o chłopcóf nie stojym.:]
[:Ej, na co mi je, na co chłopiec młody,
kied jo mom ze sobom doś roboty.:]