Guroľe špjyvajom

Malá Franková, Zamagurie

1.
Guroľe špjyvajom, guroľe, špjyvajom,
[:mojego Jaňicka do vojny volajom.:]

2.
Zašvjyč mi mješoncku, zašvjyč do ogroda,
[:mojego Jaňicka, bedže vojňe skoda.:]