Frydmańsko džiedžina

Frydman, Poľsko

1.
Frydmańsko dziedzina to jest nasa wioska,
[:Drugiyj takiyj samyj nie zno calo Polska.:]

2.
Piykne mo zabytki, piykne polozenie,
[:Niedaleko Tater w sondieckiej krainie.:]

3.
Z jednyj strony Gorce, z drugiyj Trzy Kororony,
[:w doline Dunajca Frydmon polozony.:]

4.
Dobrze nom tu śićkiym jak nigdzie na świece,
[:kochany Frydmanie nie odyjdyme cie.:]


(fonetický prepis
1.
Frydmańsko džiedžina to jest nasa wioska,
[:Drugiyj takiyj samyj ňie zno calo Poľska.:]

2.
Piykne mo zabytki, piykne polozeňie,
[:ňiedaľeko Tater w sondieckiej kraiňie :]

3.
Z jednyj strony Gorce, z drugiyj Třzy Kororony
[:w doľiňe Dunajca Frydmon polozony.:]

4.
Dobře nom tu śićkim jak ňigdžie na świeče,
[:kochany Frydmaňie ňie odyjdyme čie :]