Keď som išiel, išiel, išiel, išiel, išiel

Myjava

1.
Keď som išiel, išiel, išiel, išel, išel
[:z Očkova dočkova, z Očkova dočkova.:]
Odpadla mi z mojho koníčka vraného
[:podkova, podkova, podkovička nová.:]