Holíčanské vršky holé

Myjava

1.
Holíčanské vŕšky holé, nebudeš ty diefča moje.
[:Nebudeš ty nas tancovat, ani chlapcom rozkazovat.:]

2.
Na vojnu ti chlapca vzali, ani sa ta nepytali,
[:zaboli ta srdolienko, zbohom, moja frajerenko.:]

3.
Holíčanské vŕšky holé, nebudeš ty diefča moje
[:Nebudeš ty rozkazovat, ani snopky rozvazovat.:]