Zagraj cygun jak ty vjys

Ružbachy, Spiš

1.
Zagraj cygun jak ty vjys,
upjeke či šľepe mys,
byla bym či upjekla,
bestyja mi učekla.

2.
Graj ty, cygun, graj, graj, graj,
na noski mi požyraj,
bedže dobra vjeceřa,
carna kura pjecuna.