Ej, v seňe, v seňe

Vajčovska

1.
[:Ej, v seňe, v seňe, v zeľenem seňe:]
[:a ja som sa naučel ku cudzej žeňe.:]

2.
[:Cudza žeňička pekňe si kráča:]
[:a ta moja cupa lupa chodí bez rubáša.:]

3.
[:Cudzej žeňičke čižmički kúpim:]
[:a tej moje cupe lupe na krki stúpim.:]