Blažený žeňích bol v Gaľiľeje

ždánska, Tekov

1.
[:Blažený žeňích bol v Gaľiľeje:],
[:kďe bo Pán Ježiš, kďe bol Pán Ježiš,
s matkou na svadbe.:]

2.
[:Riekla Mária synáčku svojmu,:]
[:syn môj milý, kvietok spaňilý,
vína ňemajú.:]

4.
[:A keď už prišla v Kristu hodina,:]
[:sluhovia svadby, naplnťe džbány,
do vrchu vody.:]

5.
[:Najprv predňesťe správcu vrchnému.:]
[:Pochváľi Boha, Pannu Máriu,
za lásku vernú.:]

6.
[:Ej, hody, hody, preslávne hody.:]
[:Učiňil Kristus Pán, vínečko z vody.:]