Pofúkaj vetríčku

Malatina, Orava

1.
Pofúkaj vetríčku s poľa zeľenieho,
doňes mi novinu, hej, od muojho milieho.

2.
Ponad Malaťinú veľká chmára vaľí,
či mi tá mamička, hej, večeričku varí.

3.
Kebi som ja mala maťer po mužovi,
tak bi ju šánala, hej, ako kvet ružoví.

4.
Ponad háj, ponad háj, ponad páľeňiciu,
ten muoj šuhajíček, hej, stratiu nohavicu.


alebo iný text:
Večerné zorňički zažíhajťeže sa,
frajerovia moji, poberajťe že sa.

1.
Hájičku zeľeňí, kto ťa rozveseľí,
éj, keť s ťeba ftáčkovia preč uš odľeteľi.

2.
Trávička zeľená, padla na ňu rosa,
ej, frajeruočka moja, choďí po ňej bosá.

3.
Ňiet krajšej horički, ako je jedľová,
ej, či v ľete, či v zime, vždi je ľen zeľená.