Pásou som ja ovce

1.
Pásou som ja ovce v zeľenom úbočí, hore háj.
Postretou som ďieuča, zbieralo čerňičia, naozaj.

2.
Volau som ju sebou. Poť ďieučatko so mnou, hore háj.
Čo tam buďem robiť, baraňinu variť, naozaj.