Ój, kebi som ja mala

1.
Ój, kebi som ja mala frajera ovčára,
veru bi skočila, aja hoj, hupkom do košára.

2.
Ój, šuhajíčku mladí, prečo pasieš ovce.
Frajerôčka moja, aja hoj, robiť sa mi ňekce.

3.
Ój, rada bi ja mala frajera ovčára,
kebi ňesmrďela, aja hoj, tá jeho kabaňa.