Iďe svadba z hori

Dunajov, Kysuce, svadobná

1.
Iďe svadba z hori, prikrívaj´te stoli,
[:stli javorové, ližički cínové.:]

2.
Družbovia, družbovia, jeden od druhého,
[:aňi jeden ňemá kabáta nového.:]

3.
Starejší, starejší, krivé ruki máťe,
[:vínečko ďelíťe, družicám ňedáťe.

4. Vínečko ňe voda, piť je ho sloboda,
[:peňaški ňetreba, na ňe robiť treba.:]