Hore Kisucami

Horný Vadičov, Kysuce, pri muzike

1.
Hore Kisucami cesta ušliapaná,
čo je mojej milej, keď je uplakaná,
keď je uplakaná.

2.
Keď sa zebereme štiria chlapci smeli,
budú sa otriasať murované sťeni,
murované sťeni.