Keď som ja bul malý chlapec

Brezovica, Orava
Kresaný - po štyri