Frydmańsko džedžina

Goralská zo Zamaguria, Frydman

1.
Frydmańsko džedžina to jest nasa wioska,
[:drugyj takiyj samyj niezno calo Poľska.:]

2.
Piykne mo zabytki, piykne polozenie,
[:.niedalekoTater w sondieckiej krainie.:]

3.
Z jednyjstrony Gorce z drugiyj Trzy Kororony,
[:v doline Dunajca Frydmon polozony.:]

4.
Dobrze nom tu śićkiym jak nigdzie na świece,
[:kohany Frydmanie, nieodyjdyme cie.:]