Ked jo se zašpjivum

Goralská zo Zamaguria

1.
Ked jo se zašpjivum, hej, šumňe po džyvecku,
[:jak by zakvitli, hej, kvotky v ogrudecku.:]

2.
Ogrudecek ňe muj, hej, bof go ňegrodžila,
[:aľe kvjotky moje, hej, bof jif zasadžila.:]

3.
Zašvjič mi mješuncku, hej, i gvjozdecki v kolo,
[:dže jo še obrucym, hej, ňef mi je vesolo.:]