Kozol Poľok

Rabča, Orava
Kozol Poľok

1.
Kozol Poľok polke grač,
Poľka ňechce z vrka stač.
Staro, staro, stavojze,
polke grajo, skokoj ze.

2.
Toncyl byg jo, ḱebyg mọk,
ebyg ňiḿol křivyg nọk.
e křive nogi mom,
poza chodňig zajimom.

3.
Kolo nasyj chalupki
ľečol golomb b́oľutki.
Chlopcy moji, chyčče gọ,
dom vom toľor za ňegọ.