Babigorska voda

Rabča, Orava 

Bab́igorsko voda

1.
Bab́igorsko voda čece dọľinami,
zateľ zyjme radži, ḱym je Pon Bok s nami.

2.
ym je Pon Bok s nami i Pana Maria,
aby nom f starob́y ňeubyla šila.

3.
Staroba,  staroba, to sama cľivota,
eči ve šv́at posly, zọstala samota.

4.
Do šv́ata nom posly koruny zarob́ač,
aby starobiňydz mogly nom doplocač.

5.
Bab́igorsko voda, te jo rada pije,
s tyj še jo, Jašynku, veru ňevopije.

6.
Bab́igorsko voda, ta vom chyby ňimo,
y šy jy napijys, to šy dobře šṕyvo.

7.
Bab́igorsko voda, ta mo cene zlota,
y se jy pọpijos, idže či robota.