Tam niedaleko tyg gynstyg dřyf

Rabča, Orava

Tam ňedaľeko tyg gynstyg dřyf

1.
Tam ňedaľeko tyg gynstyg dřyf,
tam bylo pocuč slavika špyf,
[:džiš moja ľuboš, džiž b́ere šľup
a mňe kopajo tyn corny grọp.:]

2.
y me šedžeľi roz ve dvoje,
ščiskol, calovol ľicka moje.
[:I přituľọl ḿy un ku sob́e,
drogo džyfcyna, jo kochom če.:]

3.
Puž ḿy jus, Jašku, puž ḿe jus, puš,
syčḱe gv́ozdecki posly spadž jus.
[:Ḱy šy zobudži mamuž moja,
to šy ḿy spyto, dže jo byla.:]