Jedna deska, dvie deski

Rabča, Orava 

Jedna deska, dv́e deski 

1.
Jedna deska, dv́e deski
ňeb́er, šuhaj Tereski.
Bo Tereska zlo baba,
potskakuje jag žaba.

2.
Tancovol byk,  ḱebyg mọk,
ebyg ňiḿol křivyg nọk.
e křive nogi mom,
poza bucki zajimom.