Glymboko studžynka

Rabča, Orava 
Glymboko studžynka

1.
Glymboko studžynka, glymbokọ kopano
a při ňyj kašunka jag vymaľovano.

2.
Při studynce stola, vode nab́erala,
vo svojym kochanku, Jašinku, myšľala.

3.
ybyk če, Jašinku, ve vodžy zocyla,
to byg do studžynki za tobom skocyla.