Cyje to poľicko nevorane

Rabča, Orava
Cyje to poľicko ňevorane 

1.
[:Cyje to poľicko ňevorane,:]
[:nasegọ Jaňicka zaňedbane.:]

2.
[:Zvorane, zvorane, aľe malọ,:]
[:bo še mu kesko polomalọ.:]

3.
[:Ḱe še či zlomalọ, dej se spravič,:]
[:nauc še, Jaňicku, hospodařič.:]

4.
[:Jako še nauce hospodařič,:]
[:ḱe še mi psyňicka ňechce dařič.:]

5.
[:Zašol jek psyňicke do poľicka,:]
[:ňezesla psyňicka, aľe vycka.:]

6.
[:Zašol jek psyňicke, zesel vov́ys,:]
[:ľepsy je parobeg jako vdov́ec.:]

7.
[:Parobeg  miluje aspon troske:]
[:a vdov́ec spomino ňebozycke.:]

 

Poznámka pre vyhľadávanie:
Cyje tu̯o pu̯oľicku̯o ňi̯evu̯orane = Cyje to poľicko nevorane