Yj, v Brňe, v Brňe

Rabča, Orava

1.
Yj, v Brňe, v Brňe v magaziňe,
syjo sycy krofcy mundur na mňe.

2.
Yj, syjo, syjo, ňev́ym jaki,
vžyňi ḿe na vojne vot kochanki.

3.
Yj, vžyňi, vžyňi i zabiľi,
moja kochanecka za mnom zaľi.

4.
Yj, ňe tak mi zoľ jako ľuto,
muse maširovadž zaroz jutro.