Nedaleko Bohumína

Ľudová z Ostravska

1.
Nědaleko Bohumína hej,
spadla baba do komína hej,
kominař ju vyčungoval hej, hej,
celý komín zbombardoval hej, hej, hej, hej.

Refrén:
Sedí mucha na ščaně, na ščaně, na ščaně,
sedí mucha na ščaně, sedí a spí,
sedí a hajinká, potvorka malinka,
sedí mucha na ščaně, sedí a spí.

2.
Kupaly se baby v mořu hej,
škrabaly se po bachořu hej,
kupaly se baby v diži hej, hej,
škrabaly se ešče niži hej, hej, hej, hej.

Refr.: Sedí …

3.
Jedě žoldněř na kobyle hej,
a škrabe se palcem v tyle hej,
napil on se kvašne močky hej, hej,
spad z kobyly do hnojočky hej, hej, hej, hej.

Refr.: Sedí …

4.
Nědaleko od Karviny hej,
pověšili tam hodiny hej,
jak počungnul, tak zvonily hej, hej,
něpočungnul, něodbily hej, hej, hej, hej.

Refr.: Sedí …

5.
Nědaleko od Věličky hej,
vadily se dvě babičky hej,
jedna baba druhé babě hej, hej,
strčila do dupy hrabě hej, hej, hej, hej.

Refr.: Sedí …

6.
Štyry koně zapřahaju hej,
hrabě z dupy vyčongaju hej,
už je konec, už je amen hej, hej,
už ty hrabě něvytahněm hej, hej, hej, hej.

alebo:

1.
Nedaleko Bohumína, hej,
sedí baba na komíně, hej,
kominář ji vytahoval, hej, hej,
celý komín zbombardoval hej, hej, hej, hej, hej.

Refr.:
Sedí mucha na stěně, na stěně, na stěně,
sedí mucha na stěně, sedí a spí.
Sedí a hajinká potvůrka malinká.
sedí mucha na stěně, sedí a spí.

2.
Kupaly se baby v mořu, hej,
škrabaly se po bachořu, hej,
kupaly se baby v diži, hej,
škrabaly se ještě niži, hej, hej, hej, hej, hej.

3.
Jedě žolneř na kobyle, hej,
a škrabe se palcem v tyle, hej,
napil se on kvasné močky, hej,
spad z kobyly do hnojačky, hej, hej, hej, hej, hej.

4.
Nedaleko od Karviny, hej,
pověšili tam hodiny, hej,
jak počungnul tak zvonily, hej,
něpočungnul něodbily, hej, hej, hej, hej, hej.

5.
Nedaleko od Veličky, hej,
vadily se dvě babičky, hej,
jedna baba druhej babě, hej,
trčila do dupy hrabě, hej, hej, hej, hej, hej.

6.
Štyry koně zapřahaju, hej,
hrabě z dupy vyčongajum, hej,
už je konec už je ámen, hej,
už ty hrabě nevytáhnem, hej, hej, hej, hej, hej.

7.
Stalo se jedneho roku, hej,
přemluvil ďad do obrazu, hej,
obraz tomu ani slova, hej,
tak skončila ta rozmova, hej, hej, hej, hej, hej.

8.
Nedaleko od Krakova, hej,
stojí věža Ratuzova, hej,
na té věži sú hodiny, hej,
ty když idú nezvonily, hej, hej, hej, hej, hej.

9.
Nedaleko Čenstochovej, hej,
je gora piskova, hej,
na té hoře kostel stojí, hej,
a v něm čtyři holé stěny, hej, hej, hej, hej, hej.

10.
Nedaleko od Varšavy, hej,
stojí kostel murovaný, hej,
velké divy se tam dějů, hej,
veře samy otvírajú, hej, hej, hej, hej, hej.

11.
Jednoho dne po večeři, hej,
leží tata na mateři, hej,
Co tatínku co robíte, hej,
vždyť maminku zadusíte, hej, hej, hej, hej, hej.

12.
Co já s tebú synku zkusím, hej,
ja ti mamku nězadusím, hej,
já si enem brúsek brúsím, hej,
jak ho brúsím, tak ho brúsím, hej, hej, hej, hej, hej.

13.
Otěc mundrý, mundrá matka, hej,
dědek mundrý, mundrá babka, hej,
však co sa to narodilo, hej,
pšakrev, to vám blbé bylo, hej, hej, hej, hej, hej.

14.
Don Fernando Ferenciál, hej,
maknul babě na špeciál, hej,
baba sa mu vyťongala, hej,
špeciál mu poťargala, hej, hej, hej, hej, hej.

15.
Z Bogumina idě tramvaj, hej,
za tramvaju drugo tramvaj, hej,
třeťa za drugu tramvaju, hej,
věnc tramvaju tam němaju, hej, hej, hej, hej, hej.