Krasa Babi gory

Rabča, Orava
Krasa Bab́igọry

1.
Krasa Bab́igọry, to je  nasa spasa,
jyj še ňevyrovno zodno ino krasa.

2.
Z nasyj Bab́igọry bystro voda čece,
kto je f šercu noši, vod ňyj ňeučece.

3.
Vody Bab́igọry čeco do Dunaja
a š ňimi chudoba i z nasegọ kraja.

4.
Bab́igọrsḱe ľasy, to raj poľovňikuf,
e še doma chyco tyg babsḱek spọdňikuf.

5.
Piľsko by še chčalọ zyňidž z Bab́igọrom,
za šv́atkọf im pudžy Jalov́edz z Magurom.

6.
Pašeracy ido bez ľaz Bab́igọry,
ňebojo še nocy aňi cornyj chmury.

7.
A ta naso Rapca je ṕykno džydžina,
v ňyj se ľudžy zyjo jag jedna rodžina.

8.
Paḿyntoj,  Goraľu, paḿyntoj vo kraju,
paḿyntoj, zež Goroľ i f tym cudzym kraju.