Orawa, Orawa

Poľská ľudová

1.
Orawa, Orawa,
bez Orawe ława,
[:ktorędy chodzali, ktorędy chodzali
orawcy do prawa.:]

2.
Dziewcontko orawskie,
podz ze mną na pańskie,
[:pod orawski zomek, pod orawski zomek }
sadzić majeronek.:]

3.
Orawa sie zyni,
biere sobie Luptów,
[:a jo bez Orawe, a jo bez Orawe
do Luptowa cup cup.:]

4.
Lipnica, Lipnica
to piykne miastecko.
[:Napośród Lipnicy, napośród Lipnicy,
wychodzi słonecko.:]

5.
Wołają się góry
niech lecą kamiynie.
[:A jo i tak będę, a jo i tak będę
chodził ku dziewcynie.:]

6.
Nie zeńde, nie zeńde
z twego Piekielnika,
[:póki nie wychowom, póki nie wychowom
syna na zbójnika.:]

7.
Hej Pilsko, hej Pilsko,
hej wysokie trawy,
[:którędy wracali, którędy wracali
zbójcy od Orawy.:]