Keľo mam, teľo mam

1.
[:Keľo mam, teľo mam, ot otca mojeho,:]
[:kec sebe zašpivam hore poľom jeho.:]

2.
[:Kec sebe zašpivam i zaplakac mušim,:]
[:že ja od maľučka ceško robic mušim.:]

3.
[:Češko je ribečke hore vodu plavac,:]
[:ťežši je dzievčecu frejera ši hľedac.:]