Dobre ženom

1.
Dobre ženom, v tym slovenskim kraju,
[:ktere hlopov v Amerike maju.:]

2.
Hlop tam robí, šporuje, gazduje
[:a do domu tišice šifuje.:]

3.
On pošila jak dobrej gazdiňi,
[:žebi mala viplacac ošmini.:]

4.
Aľe ona na ošmini ňeda,
[:ľen ked ona na nove šati ma.:]