Čim daľej do ľesa

1.
Čim daľej do ľesa čačina husťejša,
[:mišľiš paradňico, mišľiš paradňico,
že si najšumňejša.:]

2.
Ňic ňerada robim, ľem rada tancujem,
[:kebi tri dňi hraľi, kebi tri dňi hraľi,
ta ja ňezunujem.:]

3.
Kebi som ja znala, kto tebe ohvara,
[:ta bi mu naľala, ta bi mu naľala
vodi do pohara.:]

4.
Vodi do pohara, jedu do skľeňice,
[:žebi še napiľi, žebi še napiľi,
te radorečňice.:]