Šústne lístek, šústne

Moravská, Korytná

1.
Šústne lístek, šústne,
až má milá usne,
ej, má milá usnula,
ej, lísteček nečula.

2.
Lísteček dubový
spadl nám do vody,
ej, už ho tá voděnka,
ej, na vrch nevyhodí.