Šak sa ňe, má milá

1.
Šak sa ňe, má milá, pěkná zdáš,
budešli taková, až sa vdáš?
Ešče pěknější, můj najmilejší,
teprú sa ty na mňa podíváš.

2.
Proč bych sa ti pěkná nezdála,
dyž sem s tebú spala do rána?
Do rána spala, huběnku dala,
proč bych sa ti pěkná nezdála.