Keď som išol prez ten haj

1.
[:Keď som išol prez ten haj,:]
[:cez ten haj žeľeni.:]

2.
[:Stupil mi koň na kameň,:]
[:kameň mramorovi.:]

3.
[:Spopod teho kameňa,:]
[:voďička vivira.:]

4.
[:Napi, že še ma mila,:]
[:ked ši spravodľiva.:]

5.
[:A ja som še z ňej napil,:]
[:krasu som ňestracil.:]