Ked ja žala pod jedľinu

1.
[:Ked ja žala pod jedľinu žitni klas,:]
[:hej, či lecela, šiva holubička, treci raz.:]

2.
[:A dze ši ti, holubičko, ľetala,:]
[:hej, že si sebe, prave kridelečko zlamala.:]

3.
[:Ľetala ja, ľetala ja po moru,:]
[:hej, za Jaňičkom, i za jeho ľičkom, za zvoľu.:]