Bulo jedno dzievče

1.
Bulo jedno dzievče v sedzemnastim ľece,
chcelo ono vedzec o širokim svece,
[:chcelo ono še vidac, chcelo ono muža mac.:]

2.
Ach, dzievečko moja, nevidavaj že še,
šičke ľudze hvara, že ši mlada ešče,
[:bo že take ženi mru, co še mlado za muž dru.:]