Sviec mesiaček krásňe

Púchovská dolina

1.
[:Sviec mesiaček krásňe cez ten panskí ľes,:]
Tam je cesta široká, tmavá, pustá, huboká,
po ňej sa prechojí švárna paňenka.

2.
Čo sa ti, paňenka, taje prechádzaš,
hádam si iného milého hľadáš?
Mňe si lásku sľubela, druhemus ju zjavela
a mňa si, smutného, tak zaňechala.