Svíc, mjesíčku, zjasna

Záhorie

1.
Svíc, mjesíčku, zjasna, až na ten náš dvúr,
nemisli si, milá, žeja budem tvúj.
Svíc, mjesíčku, ešče dnes, víc nám svícit nebudeš,
zajtra móžeš svícit, komu budeš chcet.

2.
Žitko sem si zasiau, žat ho nebudu,
dzifča sem si našeu, brat ho nebudu.
Dzifča sem si namúviu, došeu druhí, rozmúviu,
a tak našej lásce konec urobiu.