Budeš ty môj milý

1.
Budeš ty môj milý bolestňe pozerať,
keď sa ja už buďem,
keď sa ja už buďem
z ďeďiny vyberať.

2.
Z ďeďiny vyberať za to širuo more,
a ťebe tu ňeham,
a ťebe tu ňeham
poťešeňa moje.