Po doľiňe čihi vetřik povjyva

Goralská pieseň z Hladovky a Suchej Hory, veseľna (svadobná)

1.
[:Po doľiňe čihi vetřik povjyva,:]
[:uz še džyfce od mamicki odbjyra.:]

2.
[:Odbjyra še od mamicki, od svojyj.:]
[:Jakos bedže, moj kohanku, při tvojyj.:]

3.
[:Ňenabjyraj ze ši moja do glovy.:]
[:Dy ja šuhaj pestry, jary a zdrovy.:]

4.
[:Podžme oba vyprevadžič te bande.:]
[:Zaňehajme obidvaja zle rande.:]