Hej, ozľygaj še gloše

Goralská pieseň z Hladovky a Suchej Hory, vjyrhova

1.
Hej, ozľygaj še gloše syroko po ľeše,
[:hej, ňek še mo̲j glošicek do Jaňicka ňeše.:]

2.
Hej, poco zeš tu přisla šiva mgla, šiva mgla,
[:hej, tyš mi do vjyrsecka hodnicek zaľegla.:]

o̲ - čítaj medzi "o" a "u"