Pod našim okiankom

Púchovská dolina, dievocká

1.
Pod naši okiankom fikovi strom,
do falešnej láski udzerel hrom.
Udzerel, udzerel, za vodičku,
[:hrala sa má milá s holubičkú.:]

2.
Za vodú, za vodú, za vodzičkú
hrala sa má milá s holubičkú.
A po malej chvíľi s čiernim orlom,
ožeň sa, šohajko, s Pánom Bohom.

3.
Za brezú, za brezú, za brezičkú,
ucnem si paličku na žeňičku.
Cenučku, hladučkú, jako ruka,
až na mňa neščeká jako suka.