Pozri milá

Púchovská dolina, dievocká

1.
Pozri, milá, na ten stromek zelení,
kej je pekní, každí z ňeho odlomi.
Aj ti, moja najmilejšia, taká si,
zakeľl chlapci ňeužijú tvej krási.

2.
Kej užijú, aj ti taká též buješ,
kamže sa ti, moja milá, podzeješ?
A ja skočím do tej bistrej vodzenki,
dze sa perú drobné ribi, kačenki.

3.
Načo bi si do tej vodi skácala,
čažko ceba tvoja mamka chovala.
Vichovala peknú, švárnu dziefčinu,
abi chlapci pozierali len na ňu.