Napiže sa, dievčina

Janko Jendrišák, Kysucký Prameň z Oščadnice

1.
[:Napiže sa, dievčina
z kysuckeho prameňa,:]
[:keď sa z neho napiješ,
celkom iste vyzdravieš.:]

2.
[:Teba bolí srdiečko,
že ťa nechal Janíčko,:]
[:zahráme ti pesničku
na boľavú dušičku.:]

3.
[:Netráp sa ty, dievčina,
život sa ti začína,:]
[:nájdeš si ty iného,
šuhajíčka švárneho.:]

4.
[:Ten ťa bude milovať
a lásku ti rozdávať,:]
[:keď sa budeš vydávať,
prídeme ti vyhrávať.:]