V tom zarieckem kosceličku

Púchovská dolina

1.
V tom zarieckem kosceličku,
v tom zarieckem koscele,
našla som tam za oltárom
dva strieborné prsceňe.

2.
Jeden si ja sama schovám
a druhí dám milému,
kej pojdzeme od sobáša,
dáme jeden druhému.