Už sa ten jačmeniek

Púchovská dolina

1.
Už sa ten jačmeniek zaňe, zaňe, zaňecháva,
už mňa ten môj milí zaňe, zaňe, zaňecháva.
Hej, zaňechá, ňech zaňechá
a ja sa ňeprosím za tekéhoto leňocha.

2.
Ždicki si sľuboval, že buješ ti, že buješ môj,
len abich ci dala, ručním ručníček svoj.
Aľe už viem, že ňebuješm
darmo mi ručňíček špiňic, špiňic, špiňic buješ.