Ten závodskí mlin

Záhorie

1.
[:Ten závodskí mlin, to je, Bože, mlin,:]
[:z jednej strani voda hučí,
z druhej strani vietor fučí,
to je, Bože, mlin.:]

2.
[:Ked sem pleua len, nevjedzeua sem,:]
[:že milého odebrali a na vojnu mi ho vzali,
nevjedzeua sem.:]