Keď som sa ja z nášho kraja

Liptov

1.
Keď som sa ja z nášho kraja ta do sveta poberal,
žiadnemu som človekovi pravú rúčku ňepodal.
Len mi toho ľúto bolo, že ja ňemám tam ňikoho,
že ja musím odvandrovať ta do sveta šíreho.

2.
Zastal som si za ďeďinou na Bogoške presmutní,
obzrel som sa na chalúpku, kďe som ja žil chudobní.
Len mi toho ľúto bolo, že ja ňemám tam ňikoho,
že ja musím odvandrovať ta do sveta šíreho.