Spod našeho humna

Liptov

1.
Spod našeho humna voda viviera,
starodavni frajer do nás pozerá.
[:Nepozeraj do nás, do našich dverí,
bou si mi frajerom, už si mi není.:]

2.
Na tom našom dvore studňa drevená,
povedauo dzievča, že mi ono dá.
[:Daua, daua, daua, daua, daua som,
šatek višívaní s bielim harasom.:]

3.
Na tom nižnom konci, tam frajera mám,
iná mi ho ľúbi, ja sa nehnevám.
[:Kedz ľúbi, nech ľúbi, nech si ho aj má,
nech sa oni lúbia do súdnieho dna.:]